Acasă

Şcoala Gimnazială ‘’Avram Iancu’’ Aluniş funcționează ca unitate cu personalitate juridică având în subordine 5 structuri unde funcționează  învățământ primar şi preşcolar. În toate unitățile școlare elevii beneficiează de condiții optime desfășurării procesului de învățământ .

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier și materiale didactice adecvate vârstei, condiții igienico-sanitare și personal didactic calificat.

În anul școlar 2021-2022 clasa pregătitoare va funcționa pe lângă învățământul primar.